Výmenný program

Vymieňame detské bazárové lyže do 150cm (vrátane) a detské bazárové lyžiarky do 26,5 MP (vrátane) do 1 roka od kúpy. 50% z ceny donesených lyží/ lyžiarok sa odčíta pri kúpe nových lyží/ lyžiarok

Podmienky výmeny: