Servis bicyklov - Žilina

Servis Bicyklov Dual Sport a dôvody jeho navštívenia.

Podmienky servisu:

*servisom je myslená služba zákazníkovi, nie použitý materiál! To, ktorý prednostný servis je možné skutočne vykonať v danom čase, rozhodne vždy predajca osobne prítomný pri jeho prevzatí, nakoľko množstvo dielov je natoľko špecifických, že je nutná ich objednávka od špecializovaného distribútora. Predajca tiež môže prednostný servis zamietnuť aj na základe veľkého množstva servisov čakajúcich na dokončenie v danom období, kedy by sa inak vykonal prednostný servis. Vzhľadom na tieto skutočnosti apelujeme na všetkých zákazníkov, aby mysleli na servis v dostatočnom predstihu, teda minimálne 3-4 dni pred úmyslom používať servisovaný predmet!